Česta pitanja

Pripremili smo odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja.

Ako ste podatke upisali u sistem (ili učitali iz datoteke), nije potrebno bilo šta drugo da uradite. U okviru funkcionalnosti Pregled potraživanja (ili dugovanja) možete videti sve podatke koji su uneti u sistem. Ti podaci su uključeni u sistem za traženje multilateralnih kompenzacija. Sve upisane podatke možete dopunjavati, menjati ili brisati svaki dan, 24/7, a na dan izvršenja multilateralnih kompenzacija do 12 sati.
Može. Ukoliko imate takvu potrebu javite nam broj osoba i poslat ćemo vam pristupne podatke elektronskom poštom.
Sistem ne bira, izdvaja ili preskače određena preduzeća. Kompenzacijski krug se traži unutar svih članova sistema, pa se zatvaraju vaša potraživanja ili dugovanja prema partnerima koji su članovi sistema. Uskoro će biti dostupna opcija direktnih kompenzacija, za koju se neće naplaćivati provizija, gde ćete moći realizovati bilateralne kompenzacije sa jednim poslovnim partnerom i odštampati izjavu o kompenzaciji direktno iz sistema.
Ako nemate dugovanja sistem neće moći zatvoriti Vaša potraživanja. Smisao sistema je da svoja dugovanja zatvarate svojim potraživanjima, a ne novcem.
Ugovor se sklapa na neodređeno vreme uz mogućnost raskida u bilo kojem trenu, a uz prethodno pisano obaveštenje.
Ako je samo jedan od vaših partnera član sistema verovatnoća je vrlo visoka, zato je sistem napravljen na način da u trenu kada unesete svoje potraživanje i/ili dugovanje, šalje Vašem partneru poziv za korišćenje sistema.
Ukoliko imate instrument plaćanja (menicu i sl.) s definisanim iznosom i datumom, nemojte ta potraživanja prijavljivati u sistem. Ako se radi o “blanco” instrumentu osiguranja plaćanja, naravno da ta potraživanja možete prijavljivati u sistem.
Na stranici za prijavu u sistem kliknite na link “Zaboravili ste lozinku?” i sledite uputstva na ekranu. Putem elektronske pošte, poslaćemo Vam uputstva kako da unesete novu lozinku.

Imate dodatnih pitanja?

pošaljite nam ga e-mailom i odgovorit ćemo vam direktno na Vaš e-mail. Ukoliko pitanje bude interesantno za širi krug korisnika objavit ćemo ga na ovim stranicama.